Filmide tegemine koos väikeste lastega

Filmitegemise praktikale keskendub lähemalt peatükk „Filmitegemine ja filmiharidus“. Siin uurime lähemalt, kuidas võiks filmiõppega seotud loovtegevusele läheneda koolieelses astmes. Loomingulise filmitegevuse kaudu tutvuvad lapsed pildi ja heliga töötamise eri tahkudega. Nad peavad kasutama oma kujutlusvõimet ja koos tegutsedes otsuseid tegema.

Filmide tegemine

Filmitegemisel võib kasutada kas analoog- või digitehnikat – ja muidugi võib neid ka omavahel kombineerida. Stoppkaader-animatsioon on hea näide. Alustuseks vaatame videot, milles 5–6-aastaste laste rühm teeb stoppkaader-animatsiooni.

Analoogtehniliste tegevuste alla liigituvad näiteks mänguline näitlemine, joonistamine, voolimine ja jutuvestmine. Need tegevused võimaldavad mõtestada filmitegemist nii individuaalsel kui ka rühma tasandil.

Filme nutiseadme abil tehes saavad lapsed juba varakult teadlikuks filmist kui pildi ja heli kombinatsioonist, millega jutustatakse mingit lugu ja luuakse teatud atmosfäär.

Lisainspiratsiooni stoppkaader-animatsiooni tegemiseks

Stoppkaaderdus on lihtne animatsioonitehnika. Tegevus jäädvustatakse pilt pildi haaval, liigutades esemeid iga pildi järel. Kõigi piltide järjest esitamisel tekib sujuv liikumine (vahest tulevad sulle tuttavad ette Otmar Gutmanni loodud „Pingu“ ja Nick Parki „Wallace ja Gromit“).

Pane tähele, et stoppkaadertehnika nõuab veidi aega ja kannatlikkust, ent seda kasutades on lastel võimalus kogeda animatsiooni maagiat. Just animafilm on selle vanuserühma jaoks eelistatud filmiliik.

Stoppkaader-animatsiooni tegemiseks on mitu hõlpsasti kasutatavat äppi – iPadis soovitame kasutada „Stop motionit“.

Siin on kolm näidet lihtsatest piksillatsioonitehnikas filmikestest, mis on tehtud koos 5–6-aastaste laste rühmaga. Piksillatsioon on stoppkaadertehnika, milles esemete asemel jäädvustatakse inimesi.

Niisuguse filmi tegemises saab korraga osaleda 3–6 last.

Siin on veel kolm näidet paberist väljalõigatud kujudega, mänguasjadega ja tarbeesemetega tehtud stoppkaader-animatsiooonidest.

Niisuguse filmi tegemises saab korraga osaleda 1–2 last.

Inspiratsiooni loovtegevuseks

Alustuseks võid vaadata koos lastega mõnda filmi ja sellest nendega rääkida. Seejärel võid filmi põhjal välja pakkuda mõne loovtegevuse

Vaata Gottfried Mentori animafilmi „Lambatalled“ ja seejärel tutvu allpool toodud näidetega loovtegevusest.

Filmitegemisele võib läheneda kui omaette ettevõtmisele, aga seda võib siduda ka mõne muu loomingulise tegevusega (lugemine, musitseerimine, mängimine jne) või ka mõne teemaga, millega lapsed saavad samastuda (sõprus, loodus, tavad jne)

Näited loovtegevusest, mis on inspireeritud filmist „Lambatalled“

Ehtige loomi erinevat moodi, et lisada neile isikupära.

Ehtige loomi erinevat moodi, et lisada neile isikupära.

Räägi lastega nende tehtud valikutest. Võid anda lastele välja prinditud loomapildid (3–4 aastat) või lasta neil loomad ise joonistada (5–6 aastat). Tegevus võiks toimuda samas kohas, kus te filmi vaatasite.

Rühma soovitatav suurus on 5–20 last ja 1–3 juhendajat.

Külastage koos lasterühmaga talu või lähedal asuvat parki ja võrrelge omavahel erinevaid loomi.

Külastage koos lasterühmaga talu või lähedal asuvat parki ja võrrelge omavahel erinevaid loomi.

a. Kasutage kaamerat video tegemiseks, pildistamiseks ja võib-olla mõne loomahääle salvestamiseks.

b. Hiljem võite materjali kokku monteerida nii, et iga looma taustal mängib mõne teise hääl. See aitab lastel mõista montaaži ja heliefektide põhialuseid.

Rühma soovitatav suurus on 10–15 last ja 2–3 juhendajat.

Lase lastel otsida internetist oma lemmiklooma pilt. Prindi pildid ja lõika loomad paberist välja.

Lase lastel otsida internetist oma lemmiklooma pilt. Prindi pildid ja lõika loomad paberist välja.

a. Meisterdage koos lastega kollaaž – kleepige loomad paberile ja lisage juurde värvi ja muid materjale. Palu lastel oma lemmikloomadest rääkida (3–6 aastat).

b. Tehke stoppkaader-animatsioon loomade kohtumisest. Las lapsed teevad oma lemmiklooma kaamera ette ilmudes tolle häält järele (5–6 aastat).

Rühma soovitatav suurus on 3–6 last ja 1–2 juhendajat.

Ülesanne

Mõtle, milliseid loovtegevusi võiksid teha koos lastega pärast Julia Ockeri filmi „Hunt“ linastust.

Pane oma plaanid kirja allolevasse märkmikku.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI