Käsiraamatust

Algselt oli „Filmihariduse käsiraamat“ Suurbritannia organisatsiooni FutureLearn veebiplatvormil vabalt ligipääsetav täiendõppekursus. Kursus oli kindla struktuuriga ning osalejad pidid selle läbima ettemääratud etappide kaupa.

Kursuse materjalid on käsiraamatus täies mahus olemas. Oleme püüdnud veebisaidi üles ehitada nii, et haridustöötajad saaksid kasutada materjale endale meelepärasel viisil, lähtudes oma soovidest ja vajadustest.

Käsiraamat sisaldab mitmesuguseid filmihariduse käsitlusi, mis tuginevad autorite kogemustele. See EI OLE filmiõppe lõplik juhend, vaid pigem rida lähtepunkte, mille aluseks on „Filmiõpperaamistik“ (Briti Filmiinstituut 2014).

Käsiraamatu materjalid võiks kasutust leida:

  • kooliõpetajate täiendkoolitustes;
  • lasteaiakasvatajate täiendkoolitustes;
  • õpetajate omaalgatusliku täiendusõppe raames;
  • õppejõudude täiendkursustes;
  • filmihariduse konkreetsete valdkondade avamises.

Käsiraamatu seitse peatükki

Filmihariduse määratlus
Miks peaksime filmiõppega pead vaevama? Milliseid võtmeteemasid peaks see õpe kaasama?

Valimine, vaatamine ja vestlemine
Kuidas klassiruumis näitamiseks filme valida? Kuidas algatada filmiteemalist arutelu ja korraldada õppetööd?

Kriitilised käsitlused – filmianalüüs
Millised on filmide klassiruumi toomise võimalused ja vahendid? Kuidas laste ja noortega filmidest rääkida ning kuidas alustada lihtsamat laadi filmianalüüsi?

Filmitegemine ja filmiharidus
Sissejuhatavalt loomingulisest lähenemisest filmile.

Filmiharidus koolieelses lasteasutuses
Vaatleme filmihariduse õppekavasse toomise võimalusi koolieelikutele suunatud projekti näitel. Valitud metoodika ja kontseptsioonid sobivad rakendamiseks kõigis vanuserühmades.

Filmiharidus – laiem vaade
Selles peatükis vaatleme, kuidas anda filmiharidust erinevates olukordades – alates festivalidest kuni filmiklubideni.

Hindamine ja mõju
Kuidas otsustada, kas tegevus, projekt või õppekava avaldab mõju ja toob kasu.

Peatükkidele pääseb ligi menüüvaliku „Peatükid“ kaudu ülemisel navigeerimisribal. Peatükkides ringi liikumiseks on kaks võimalust: võid kasutada nooli iga alapeatüki lõpus või hüpata konkreetse alapeatüki juurde rippmenüüs avanevate valikute kaudu.

Õppematerjali põhieesmärgid

Põhjendada filmihariduse olemust ja vajalikkust: miks õpetajad ja teised haridustöötajad filmiharidust oluliseks peavad ning milliseid argumente nad selle toetamiseks kasutavad.

Tutvustada suurt hulka olemasolevaid filmihariduse käsitlusi ja vaadelda, kuidas need riikide, vanuserühmade ja valdkondade kaupa erinevad.

Uurida, kuidas erinevad kultuurid ja haridussüsteemid filmiharidust korraldavad ja edendavad ning kuidas nad hindavad sellest saadavaid hüvesid.

Ärgitada välja töötama ja propageerima filmiharidusprogramme kas siis riiklikul või kohalikul tasandil.

Mõtestada tähtsamaid filmihariduslikke käsitlusi ning näidata, kuidas erinevad oskused nagu filmide analüüsimine ja tootmine üksteist vastastikku võimendavad ja toetavad.

Veebisaidi kasulikud tööriistad

Võtmesõnaotsing
Veebisait on varustatud otsingumootoriga, mis võimaldab soovitud teema saidilt hõlpsasti üles leida. Proovi seda siin

Märkmik
Iga lehe allosas on märkmiku aken. Siia saad veebisaidil ringi liikudes kirja panna oma mõtted, seisukohad ja muljed. Märkmed salvestatakse spetsiaalsesse küpsisefaili ning neid on võimalik alla laadida, ümber tõsta või oma e-posti aadressile saata.
Pange tähele, et kui tühjendate brauseri küpsised, kustutate märkmed.

Padleti tahvlid
Padlet on tasuta ja turvaline e-teadetetahvel. Tutvu siin Padleti kasutusvõimalustega ja vaata siit, kuidas Padletile postitada – failid tuleb töölaualt lihtsalt Padleti tahvlile lohistada.

Juurdepääsetavus
On tehtud kõik selleks, et järgida kehtivaid veebisisu juurdepääsetavuse juhiseid (WCAG) 2.1 ja parimaid tavasid. Veebilehed vastavad tavalisele ekraanilugeja tehnoloogiale ja on loodud selleks, et võimaldada kasutajal fondi suurust suurendada või vähendada, ilma et see mõjutaks lehe paigutust ja loetavust.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI