Valimine, vaatamine ja vestlemine

Filmid, mis me oleme koolis näitamiseks välja valinud, peaksid eelkõige õpilasi kaasa haarama ja neis mõtteid äratama – ning andma õppetegevuseks sobivat ainest.

Valimine, vaatamine ja vestlemine

Filmi valimine (või kureerimine)

Algavas peatükis keskendume kõigepealt sellele, kuidas õppeotstarbelisi filme valida – kuidas leida häid õpetamiseks sobivaid filme, missugused filmid on selleks kõige kohasemad ning millised kriteeriumid on nende valimisel olulised.

Artikkel „Hea õppefilm“ tutvustab Taani Filmi Instituudi vaatenurka koolis vaadatavate filmide soovitamisele ja valimisele.

Ülesanne

Loe artiklit „Hea õppefilm“ ja mõtiskle seal kirjeldatud kriteeriumide üle.

  • Kas nõustud artikli seisukohtadega? Kas leidub muid olulisi kriteeriume, mida artiklis ei mainita? Kirjuta oma mõtted allolevasse märkmikku.
  • Paku välja kolm filmi, mida võiks filmiõppes kasutada. Lähtu sinu jaoks kõige olulisematest kriteeriumidest. Filmid peaksid olema suunatud erinevatele vanuse- ja sihtrühmadele. Postita oma kolm soovitust allolevale Padletile ja lisa iga valiku juurde lühike põhjendus.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI