Kriitilise ja kreatiivse suuna ühendamine

Erinevad loovtöö käsitlused filmiõppes on kõik viidanud filmide vaatamise ja nende tegemise ühisosale.

Kriitiline ja kreatiivne suund

Loometöö algusest lõpuni ise tegemine võib olla noorte jaoks tõeliselt silmiavav kogemus. Tihtipeale lähendab see neid filmidele, mida nad armastavad, pakkudes neile kokkupuudet kõigi filmitegijate poolt läbi tehtud protsessidega. Pikaajalise praktilise tegevuse käigus kujuneb õpilastes arusaam, et nii nagu professionaalsetel filmitegijatel, ei kuku ka neil kõik iga kord täiuslikult välja. Õpilased vajavad aega ja võimalust, et filmitegijatena kasvada, ning väljavaadet näha oma tööd kaaslaste tegemiste kontekstis.

Kõige tähtsam ongi teiste tehtu vaatamise ja ise tegemise ühendamine.

Õpilased, kes teevad filme ilma juhendamiseta, näivad harva kaaluvat, kuidas kasutada erinevaid kaadreid ja vaheldada montaažirütmi nii, et vaatajat visuaalselt kaasa haarata ja pinget üles kerida. Pahatihti jääb mulje, et nad täiustavad oma loo visuaalset külge üksnes kaamera suuminupu ja hiljem montaažiefektide menüü abil. Nende ainus „esteetiline“ võte on tehnoloogiaga pimestamine, mitte visuaalse mõtlemisega mõjutamine.

Kui soovime juurutada klassiruumis kättesaadava tehnika kasutamist loomingulisel otstarbel, peab meil enne tehniliste vahendite tundmaõppimist olema arusaam antud loominguvaldkonna väljendusvahendite – sealhulgas kommunikatsioonivahendite – põhialustest. Sõna tuleb enne pliiatsit, mõte enne lugu. Pilk tuleb enne pintslit, kavatsus enne kaadrit. Mõte, kavatsus, valik ja otsus viivad lõpuks selleni, mida me lehelt loeme või ekraanil näeme. Just need on peamised tegurid, mis sunnivad meid looma – olgu siis luuletust, jutustust, esseed või filmi.

Kommunikatsioon

Mida ma tahan väljendada? Miks ma tahan seda väljendada? Kuidas ma tahan seda väljendada? Miks valin just selle kaadri/sõna?

Nagu sai osutatud varemgi, peaksid meie loometöö peamised eesmärgid olema järgmised.

  • Arendada arusaama filmikeelest ja lugude jutustamisest nii teoorias kui ka praktikas.
  • Õppida tundma ja katsetada filmitegemise meetodeid ja protsesse.
  • Luua filmitekste, millest kumab läbi filmitegemise meetodite valdamine ja oskus teadlikult tähendusi luua.

Selle kõik võib kokku võtta nii – soovime, et meie õpilased oleksid kriitiliselt loovad ja loovalt kriitilised ning õpiksid filme tegema filmide vaatamise kaudu.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI