TÄNUAVALDUSED

Filmihariduse käsiraamatu on kokku pannud filmihariduse asutustest koosnev filmiõpperaamistiku töörühm (Framework for Film Education Group). Töörühma toetati 2018. aastal Euroopa Komisjoni programmi „Loov Euroopa“ allprogrammi MEDIA vahenditest, et korraldada veebipõhiseid ja muid koolitusi kõigi tasandite filmiõpetajatele alates algajatest kuni juhtivate asjatundjateni. See veebileht sai alguse avalikult kättesaadava e-õppe kursusena Suurbritannia õppeplatvormil FutureLearn. Kursuse materjalidest tegi omaette veebisaidi loovagentuur Vanishing Point Creative. Domeeninimi on registreeritud 2030. aasta detsembrini.

Filmiõpperaamistiku töörühma kuuluvad Briti Filmi Instituut (BFI, kontaktisik Mark Reid), Taani Filmi Instituut (DFI, Charlotte Giese), Cinémathèque Française (Nathalie Bourgeois), Saksamaa Vision Kino (Sabine Genz) ja Film Space (Ian Wall).

Kursuse ja veebimaterjalid panid kokku nende organisatsioonide meeskonnad koos kolleegidega Kreeka organisatsioonist Karpos ja Ungari Filmimeedia Assotsiatsioonist. Kursust ja veebisaiti toetavaid koolitusseminare koordineerisid Eesti Filmi Instituut, Meno Avilys (Leedu), Sloveenia Filmikeskus ja Kinodvor (Sloveenia), samuti Karpos (koos Kreeka Filmikeskusega) ja MIMEA (koos Ungari Filmikeskusega).

Raamprojekti ja selle materjalide väljatöötamisel andsid meile väärtuslikke nõuandeid Cineteca Italiano (Milano), Bao A Qu (Barcelona), Algarve Ülikool ja Cinémathèque Royale de Belgique. Meid toetas ka Euroopa filmiagentuuride direktorite organisatsioon EFAD, eelkõige EFAD-i filmihariduse töörühma juht Claus Noer Hjorth ja EFAD-i peasekretär Julie-Jean Regnault.

Tänusõnad veebisaidil leiduvate lisamaterjalide eest on avaldatud nende materjalide juures. Oleme eriti tänulikud Nuri Jeongile tema lühifilmi „Seitsmeteistkümne piir“ ning selle kaadrite ja helifailide kasutamise eest.

Film Education Partners

AUTORIÕIGUS

1.1. Saidi ja kogu selle sisu omanik ja käitaja on filmiõpperaamistiku töörühm ja/või meie litsentsiandjad. Meie ja meie litsentsiandjad jätame endale kõik õigused.

1.2. Sait on mõeldud isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Saidilt saadud teavet ega sisu ei tohi muuta, kopeerida, levitada, edastada, kuvada, parandada, avalikult esitada, paljundada, avaldada, litsentseerida, süvalinkida, võõrandada, müüa ega nendest tuletatud teoseid luua, välja arvatud juhul, kui selleks on filmiõpperaamistiku töörühma sõnaselge luba.

1.3. Kõik saidi sisu või materjalide suhtes kehtivad intellektuaalomandi õigused, muu hulgas kõik registreeritud või registreerimata patendid, autoriõigused, andmebaasiõigused ja kaubamärgid, kuuluvad filmiõpperaamistiku töörühmale ja/või meie litsentsiandjatele. Kõik õigused on kaitstud meie enda ja/või meie litsentsiandjate kasuks. Ükski käesolevate tingimuste säte ei anna kasutajal õigusi saidile ega selle sisule.

1.4. Saidil olevate kaubamärkide või muu sisu kasutamine ja väärkasutamine on rangelt keelatud, välja arvatud käesolevates tingimustes või saidi sisus sätestatud juhtudel. Saidi sisu ei anna vaikimisi, estoppel’i põhimõttel ega muul moel õigust ühegi kaubamärgi kasutamiseks ilma meie eelneva kirjaliku loata.

ANDMEKAITSE JA KASUTUSTINGIMUSED

Saidile sisenemisega või selle kasutamisega nõustud järgima käesolevaid tingimusi ja meie andmekaitsepõhimõtteid. Sinu võimalikud ettepanekud käesolevate tingimuste muutmiseks on kehtetud. Kui sa ei nõustu käesolevate tingimustega ega aktsepteeri neid, siis pead viivitamatult saidi kasutamise lõpetama.

1.1. Saidi toob sinuni filmiõpperaamistiku töörühm. Ehkki me teeme kõik endast oleneva, et tagada saidi kättesaadavus, ei taga me saidi pidevat kättesaadavust ega katkematut kasutatavust. Me jätame endale õiguse omal äranägemisel saidi töö aeg-ajalt peatada või lõpetada.

1.2. Saidi kasutamise tingimusena nõustud:
1.2.1. mitte kasutama saiti ühelgi eesmärgil, mis on kehtivate seaduste järgi ebaseaduslik või käesolevate tingimustega keelatud;
1.2.2. mitte kedagi laimama ega halvustama ja mitte käituma vulgaarselt, alandavalt ega solvavalt;
1.2.3. vastutama selle eest, et kasutad saiti kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega.

1.3. Filmiõpperaamistiku töörühm jätab endale õiguse keelata või peatada sinu juurdepääs saidile, kui sa ei järgi käesolevaid tingimusi või kehtivaid õigusakte.

KÜPSISED

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab sinu arvutisse või mobiilseadmesse, kui sa saiti külastad. See võimaldab veebisaidil sinu toimingud ja eelistused mõneks ajaks meelde jätta, et sa ei peaks neid saidile naastes uuesti sisestama.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Meie veebisait kasutab saidi toimimiseks ja statistiliseks andmeanalüüsiks vajalikke küpsiseid. Me EI JAGA teavet saidi kasutamise kohta partneritega ühismeedia, reklaami ega analüüsi vallas.

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Küpsiseid saad oma soovi järgi seadistada ja/või kustutada – lisateavet leiad saidilt aboutcookies.org. Saad kustutada kõik sinu arvutis juba olevad küpsised ja takistada uute küpsiste paigaldamist enamikus brauserites. Sel juhul võib aga juhtuda, et pead saidi külastamisel iga kord mõnda eelistust käsitsi muutma ning mõni teenus või funktsioon ei pruugi toimida.