Filmidest rääkimine väikeste lastega

Filmidest rääkimise viise vaatleme peatükis „Valimine, vaatamine ja vestlemine“. Vaadatud filmidest nooremate lastega rääkides tuleks aga arvestada veel mõningate asjaoludega.

Filmidest rääkimine

Ühiselt vaadatud filmist võib lastega rääkida kinost tagasi pöördudes, lasteaeda või päevahoidu jõudes või miks mitte ka kinos kohapeal – pea ainult meeles, et küsimuste arvu ja keerukust tuleks kohandada vastavalt rühma suurusele. Palu lastel oma filmielamust joonistustes väljendada ja esita eelnevalt välja mõeldud küsimusi, et nendega vestlust arendada. Hoidu sellistest küsimustest, millel on kas õige või vale vastus.

Abivahendina filmijutuajamisest mõtlemisel pakume sulle vaatamiseks Gottfried Mentori animafilmi „Lambatalled“ (Saksamaa 2013, 4 min).

Film sobib vaatamiseks üle kolmeaastastele lastele ja selle põhiteema on: „Me kõik oleme sarnased ja samas erinevad.“ Peategelane on väike talleke. Tema vanemad on mures, sest ta ei räägi nagu nemad, ei söö nagu nemad ega näe nende moodi välja. Loo aluseks on mitmekesisuse väärtustamine: erinevustest hoolimata võime edasi sõbrad ja ühe pere liikmed olla. Lapsed saavad vestluse käigus avastada, kes nad ise on ja kes on teised nende ümber.

Võid filmist rääkida kas vabas vormis või printida välja mõned stoppkaadrid ja läheneda filmile nende kaudu. Üks võimalus on ka film uuesti mängima panna, nii et see on varustatud ajakoodidega ja peatub teatud tulipunktides, et aidata lastel nähtut meenutada ja vabamalt kaasa rääkida.

Siin on mõned näited küsimustest, mida lastele pärast „Lambatalled“ vaatamist esitada.

  1. Mis teile filmi juures meeldis ja miks?
  2. Mida väike talleke teeb?
  3. Mida arvavad sellest ema ja isa?
  4. Kas teie teete alati seda, mida teile öeldakse?
  5. Mida kaks teist väikest lambatalle ütlevad?
  6. Millise tunde filmis kuuldud muusika teis tekitas?
  7. Mis värve te filmis nägite?

Ülesanne

Nüüd kutsume sind vaatama Julia Ockeri animafilmi „Hunt“ (Saksamaa, 2015, 4 min).

Pärast filmi vaatamist mõtle välja kolm küsimust, millega alustada väikeste lastega filmiteemalist vestlust. Kirjuta oma mõtted allolevasse kasti ja salvesta need hiljem oma märkmikku.

Salvesta märkmikku

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI