Kunstiõppe hindamine
Elliot Eisner

Selles käsiraamatus oleme keskendunud filmiharidusele. Filmiharidusel on aga palju õppida laiematest kunstiõpetuse aruteludest ja neile ka midagi pakkuda. Elliot Eisner oli 20. sajandi teisel poolel Ameerika kunstihariduse üks juhtivaid õpetlasi. Uurime, mida on ta öelnud kunstiõppe hindamise kohta.

Õppe hindamine
Elliot Eisner

Elliot Eisneri raamat „The Arts and the Creation of Mind“ („Kunst ja vaimne kujunemine“, Yale University Press, 2002) käsitleb paljusid küsimusi, mida võiks kunstihariduse kohta esitada – miks on kunstiharidus vajalik? Milliseid ajupiirkondi see arendab? Ja kuidas hinnata, kas kunstiõpe on mõjus?

Siit saate alla laadida Eisneri raamatu peatüki (pdf), mis käsitleb hindamist. Kõigepealt arutletakse, mille poolest erinevad elanikkonna n-ö haridusalane kraadimine (nt üleriiklikud kirjaoskuse testid) ja iga lapse edusammude hindamine.

Peatüki teises osas arutatakse, mida me kunstiainetes tahame õppida, kolmandas aga seda, mida võiksime kunstiõpetuses hinnata: õppekava koostamist, õpetatavaid tegevusi või nende kahe protsessi tulemusi. Pane tähele, et autori sõnul ei pruugi paljud ja võib-olla isegi kõige olulisemad tulemused üldse olla seotud õppimise eesmärkidega.

Ülesanne

Loe artiklit ja mõtle nende küsimuste üle järele. Kirjuta vastused allolevasse märkmikku.

  • Kui hindad õppimist või filmiharidusprojekte, kas keskendud õpilaste tegevusele, õpitule või õpiväljundile?
  • Kui hindad projekte, siis kas annad hinnanguid projektide kavandamisele ja elluviimisele või ainult tulemustele?
  • Kuidas saaks kasutada Eisneri ideid filmihariduse „leidlikkuse“ või „väljendusliku sisu“ hindamise kohta?

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI