Projektide hindamine

Igaühele, kes töötab filmihariduse vallas, on tuttav surve anda „hinnang“ kohe, kui projekt on lõppenud – sageli on see vajalik viimase rahastusmakse saamiseks.

Projektide hindamine

Surve võib viia projekti moonutamiseni: me soovime positiivseid ja mõõdetavaid tulemusi, mis peavad olema nähtavad kohe ja igale osalejale ning tavaliselt peavad need olema seotud projekti eeldatavate tulemustega, mis me kirjutasime projekti rahastamise taotlusesse. Nii on aga raske aru anda projekti tagajärgedest, mis on sageli ootamatud, mõistatuslikud ja seletamatud.

Cary Bazalgette

Siin on veel üks Cary Bazalgette’i artikkel – „Õpetajad ja meediaprofessionaalid – võrdne suhe?“. Lühike artikkel kajastab autori kogemusi meedia- ja filmihariduse projektide hindamisel ning lõkse, millesse võib seejuures sattuda. Artikli keskmes on meediaprofessionaalide ja koolitajate koostöö projektides, kuid samal ajal täheldab autor lühiajalise hindamise ja ehk ka projektide endi olulist piiratust.

Mõnes mõttes on haridusprojektid vastuolus eesmärkidega, mis meil filmihariduse osas peaksid olema: projektid on lühiajalised ja piiratud mõjuga, kooli õppekava aga rakendatakse mitme aasta kaupa (mistõttu see muutub aeglaselt), see jõuab iga lapseni ning on piisavalt varustatud raha ja muude ressurssidega. Bazalgette’i sõnul osutatakse projektitöös tihti probleemile, et aega ja raha on liiga vähe. Rohkem aega ja raha ei pruugi aga olla lahendus. Selle asemel tuleks olemasolevat aega ja raha kasutades asetada filmiharidus samale pulgale nt emakeeleoskuse, IKT, teaduse, tehnika ja tehnoloogia ning matemaatikaga.

Ülesanne

Loe Bazalgette’i artiklit ja mõtle järgmistele küsimustele.

  • Kuidas mõjutab hindamistulemusi see, kui projekte hinnatakse kohe pärast nende lõppu?
  • Mis tagajärjed on sellel, kui keskendutakse pigem õpilaste toodangule kui õpitule?
  • Millised paar mõju või tagajärge, sulle artiklit lugedes veel pähe tulid?

Record your thoughts in the Notepad below.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI