Hindamine filmi abil

Filmihariduses kiputakse hindama sõnalist väljendumist – kirjalikke töid, eksamivastuseid, Powerpointi esitlusi. Mõne filmiharidusprogrammi või -tegevuse tulemusi aga oleks mõttekam esitada ja hinnata filmimeediumi enda kaudu.

Hindamine filmi abil

Siinkohal esitame Kreekas visuaalse pädevuse projekti hindamiseks (ja ühtlasi ka saavutatu jäädvustamiseks) tehtud video. Projekti raames õpetati ajutises majutusasutuses elavatele sisserändajatele, kuidas üksteisest fotoportreesid teha.

Video näitab filmi eeliseid sellises projektis osalemise kogemuse salvestamisel ja selle üle mõtisklemisel: ehkki projekt ise tegeles liikumatu ja mitte liikuva pildiga, on neil kahel kunstil hulk tehnilisi (valgustus, kadreerimine, kompositsioon) ja sisulisi (portree) kattuvusi, mis õigustavad selle väljundi lähemat uurimist.

Film on 12 minutit pikk ja seda tasub vaadata tervikuna, aga kui sul on vähem aega, siis isegi esimesed 5 minutit näitavad, kuidas saab filmi hindamiseks kasutada.

Ülesanne

Vaata filmi esimest 5 minutit ja mõtle, milliseid omandatud oskusi osalejad väljendavad ja missugune oli projekti mõju. Mõtle ka, kuidas film võimaldab tehtut hinnata. Mida saab filmi kaudu näidata ja jagada, mida ei saaks ehk edasi anda kirjalikult või suuliselt ega isegi fotodel?

Kirjuta mõtted allolevasse märkmikku.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI