Filmi toomine kooli

Film koolis – laiem pilt

Üks peamisi filmiõppe eeldusi on hõlbus juurdepääs filmidele. Kuidas saada filme klassiruumis kasutamiseks või otsustada, millised filmid on selleks asjakohased ja sobivad? Milliste filmide jaoks on juba olemas sobivad õppevahendid, mida õpilastega koos kasutada?

Filmi toomine kooli

See võib olla üllatav, aga paljudel kooliõpetajatel kogu Euroopas on endiselt probleeme hariduse tarbeks sobilike filmide saamisega, mida ka tegelikult klassiruumis näidata lubatakse.

Filmidele juurdepääs ei ole vaid õpetajate probleem. See on laiema filmihariduse eeldus ka üleriigilisel tasandil. Kui ei ole filme, pole ka filmiharidust.

Üks lahendus on koostada koolidele üleriigiline või kohalik filmikataloog. Seda saab teha mitmel moel, mitmesuguses ulatuses ja erineva ambitsioonikusega. Isegi väike filmikataloog on õpetajatele suureks abiks laiema filmihariduse edendamisel.

Selles peatükis keskendumegi koolidele mõeldud filmikataloogi koostamise olulistele aspektidele. Igas alapeatükis julgustatakse ja innustatakse sind hindama oma riigis või piirkonnas valitsevaid tingimusi ja otsima võimalusi täiustamaks olemasolevaid lahendusi või looma uusi. Peatüki lõpus soovitame sul koostada oma riigi või piirkonna filmikataloogi visand.

Põhiteemad, millele keskendume


Filmi valimine
Filmi valimine

Kuidas leida ja valida õppetööks sobivaid filme.


Levitamine
Levitamine

Kohalikele koolidele sobiva tehnoloogia ja taristu tagamine.


Film ja õppevara
Film ja õppevara

Kuidas muuta õppematerjalid nähtavaks ja kättesaadavaks.


Partnerlus
Partnerlus

Filmide seostamine õppematerjaliga.

Ülesanne

Mõtle oma riigis või piirkonnas valitsevatele üldistele filmide levitamise tingimustele ja kirjuta oma mõtted allolevasse märkmikku.

  • Kas oskad välja tuua peamised takistused õpetajatele, kes soovivad filmiõpet läbi viia, ja/või head lahendused või soovitused seoses filmide kättesaadavusega koolis?
  • Kui sinu riigis ei ole üleriigilist asutust, kes filmikataloogi pakuks, siis mida saaksid õpetajana ise teha?

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI