Filmų rodymas mokykloje

Išsamiau apie filmus mokykloje

Lengvai prieinami filmai yra pagrindinė kino edukacijos sąlyga. Tad kaip gauti prieigą prie filmų, kuriuos norėtume rodyti klasėje? Kaip nuspręsti, kokie filmai yra ne tik aktualūs, bet ir tinkami rodyti mokykloje? Kurie filmai jau turi paruoštą mokiniams skirtą mokymo medžiagą?

Filmų rodymas mokykloje

Tai gali atrodyti savaime suprantamas dalykas, tačiau nemaža dalis mokytojų įvairiose Europos vietovėse vis dar susiduria su sunkumais, ieškodami prieigos prie edukacijai tinkamų filmų.

Filmo prieinamumas nėra tik mokytojo problema, tai esminė sąlyga, siekiant įgyvendinti kino edukacijos praktiką plačiau – nacionaliniu lygmeniu. Nėra filmų – nėra kino edukacijos.

Vienas iš šios problemos sprendimo būdų yra nacionalinio arba vietinio filmų katalogo mokyklų reikmėms sudarymas. Tai gali būti įgyvendinta skirtingais būdais ir apimtimi, o ir užmojai gali būti nevienodi. Tačiau ir nedidelis filmų katalogas taptų svarbia parama mokytojams bei padėtų jiems plėsti kino edukacijos praktiką.

Šiame skyriuje dėmesį skirsime mokyklų filmų katalogo kūrimui. Kiekviename poskyryje prašysime apsvarstyti jūsų šalyje/regione esamas sąlygas ir tuo pačiu pagalvoti, kaip jas būtų galima patobulinti, ar sukurti naujas. Šio skyriaus pabaigoje bandysime sudaryti filmų katalogą, pritaikytą savo šaliai arba regionui.

Pagrindiniai klausimai, prie kurių norėtume sustoti:


Filmo parinkimas
Filmo parinkimas

Edukacijai tinkamų filmų radimas ir parinkimas.


Platinimas
Platinimas

Mokyklų poreikius atitinkančios technologijos ir infrastruktūra.


Filmų ir edukaciniai ištekliai
Filmų ir edukaciniai ištekliai

Kaip padaryti mokymo medžiagą matomą ir prieinamą.


Partnerystės
Partnerystės

Sąsajos tarp filmų ir mokomosios medžiagos.

Užduotis

Apsvarstykite filmų platinimo sąlygas jūsų šalies/regiono mokyklose ir pasidalinkite savo mintimis užrašinėje (žemiau):

  • Ar galite įvardinti keletą pagrindinių kliūčių filmams pasiekti mokyklas? Pasidalinkite savo rekomendacijomis ar sprendimų būdais, kurie būtų aktualūs tiek mokytojams, tiek norintiems imtis kino edukacijos.
  • Jei jūsų šalyje nėra nacionalinės institucijos, kuri rekomenduotų filmų katalogą, ką jūs, kaip mokytojas (-ai), galite padaryti?

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą