Filmijutt – kui küsimusi esitavad õpilased

Eelnevalt vaatlesime küsimusi ja küsimistehnikaid, mis võiksid julgustada lapsi ja noori filmidest enesekindlalt rääkima ning äratada neis suuremat filmihuvi.

Ainult küsimustele vastamine aga harjutab õpilasi üksnes reageerima. Kuidas saame innustada neid ise küsimusi küsima?

Kui küsimusi esitavad õpilased

Üks haridusteadlane lõi fraasi „küsimus on teooria“ – see tähendab, et kui me esitame küsimuse, on meil juba mingi ettekujutus sellest, kus võib vastus peituda ja millised vastusevariandid on võimalikud.

Briti filmipedagoog Ian Wall kasutab tehnikat, mis aitab inimestel filmiküsimusi sõnastada ning need küsimused eri lahtritesse jaotada. Ta teeb vahet „külmadel“ ja „kuumadel“ küsimustel: „kuumemad“ küsimused on rohkem seotud filmi vormi ja keelega, „külmemad“ küsimused omakorda süžeega.

Näiteks võidakse paluda klippi või lühifilmi vaatavatel noortel pöörata tähelepanu mõnele tehnilisele aspektile (kuidas kaamera on paigutatud, kuidas kaadrit valgustatakse) või vaagida mõnda loo sisulist tahku või filmi läbivat teemat. (Vormianalüüsi käsitlusi tutvustatakse järgmises peatükis.)

Seda meetodit kirjeldav artikkel on loetav siin.

Ülesanne

Vaata lühifilm läbi.

Pane kirja filmi kohta tekkinud küsimused ning jaota need seejärel „külmadeks“ ja „kuumadeks“. Postita oma küsimused kahes veerus allolevale Padletile.

Heida pilk teiste küsimustele. Kas inimesed on erineval moel aru saanud sellest, mis teeb küsimusest „külma“ või „kuuma“?

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI