Klipi pedagoogika

Õpetaja on kesksel kohal igas õppeprotsessis ja filmiõpetus ei ole siinkohal erand. Eespool vaatasime mõningaid põhimõtteid, kuidas valida filme, mida koolis vaadata ja analüüsida. Siin kaalume filmiklippide rolli – nii analüüsis, praktikas kui ka üldisemalt filmide vaatamisel ja nendest rääkimisel – ning õpetame neid valima.

Pedagoogika
Alain Bergala

Prantsuse kirjanik, kriitik ja õppejõud Alain Bergala on Euroopa filmihariduses oluline kuju. Aastaid on ta loonud programme ja koostanud projekte, koolitanud õpetajaid ning mõelnud filmi õppimise ja õpetamise tähenduse üle.

Bergala raamat „'L'Hypothese Cinema“ („Filmihüpotees“) on olnud rahvusvaheliselt mõjukas alates selle esmakordsest avaldamisest aastal 2002 (inglise keeles aastal 2017). Allolevas videos räägib ta kuus minutit sellest, kuidas valida õppetöösse filmilõike. Video on filmitud veebruaris 2017 toimunud „Filmihüpoteesi“ esitlusel Londonis Briti Filmi Instituudis, kus Bergala rääkis raamatu taustaloost, oma karjäärist filmihariduses ja üldisest vaatenurgast filmi kooli toomisele. Mis teeb filmiõpetusest eraldiseisva ja ainulaadse õppeaine?

Bergala kõne tekst laadi alla siit.

Ülesanne

Vaata allpool olevat väljavõtet ja mõtle, kuidas, millal ja miks võiksid sinagi õpetamisel filmiklippe kasutada.

Mõtle ka järgmistele küsimustele ja talleta oma mõtted allolevasse märkmikku.

  • Kas eelistad mingit kindlat lähenemisviisi?
  • Kas annad õpilastele valitud klippide kohta ülesanded või eelistad pidada nendega vaba arutelu?
  • Kas valid klipid alati ise või julgustad ka õpilasi oma valikut tegema?

Teose „Filmihüpotees“ esitlus on tervikuna vaadatav siin (kõnedeni jõudmiseks tuleb sissejuhatusest läbi kerida).
Oled jõudnud peatüki lõppu. Millised siin käsitletud mõtted ja teemad olid sinu jaoks uued? Kas on midagi, millega sa ei nõustu?

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI