Kritiškas žvilgsnis: filmo analizė

Filmai klasėje: kaip kalbėtis apie juos su vaikais ir jaunimu bei kaip atlikti nesudėtingą filmų analizę?

Kritiškas žvilgsnis: filmo analizė

Įvadas

Šiame skyriuje persipina dvi iš „trijų K“ dimensijų (minėtų pirmajame kurso skyriuje). Filmo peržiūra ir pokalbis priklauso kultūrinei kino edukacijos dimensijai, o filmo analizė – kritinei dimensijai. Medžiagą šiam skyriui parengė kolegos iš Danų kino instituto. Jame taip pat rasite nuostabų vienos minutės trukmės Pietų Korėjos filmą, kuris praturtins daugelio jaunuolių kino ir kultūrinę patirtį bei bus puikus pavyzdys filmo analizei.

Kaip visada, pabrėžiame visų „trijų K“ sąveikos svarbą. Labai svarbu, kad žiūrėdami įvairius filmus, išliktume kritiški, o filmo analizė visada apimtų skirtingas filmo formas, skirtingus žanrus, laikmečius ir erdves.

Edukacinės perspektyvos: filmo analizė

Šiame poskyryje pateiksime filmo analizės būdą, išvystytą Danų kino instituto kolegų. Būdas remiasi trimis pagrindiniais vizualaus pasakojimo dalykais: tema, stiliumi (estetika) ir filmo forma.

themes
Temos
style
Stilius
film-form
Filmo forma

Supažindinsime jus su keliomis praktinėmis užduotimis, lavinančiomis filmo analizės įgūdžius. Visos jos susijusios su minėtu vienos minutės trukmės Pietų Korėjos siaubo filmu „Ties septyniolika“. Vėliau paprašysime jūsų pasirinkti trumpo metražo filmą ir sugalvoti filmo analizės užduočių.

Pastaba

Šiame kurse dažniausiai kalbame ne apie vaidybinio, bet apie trumpo metražo filmų peržiūras, kūrimą bei analizę. Tai lemia kelios priežastys:

  • Trumpo metro filmai yra savarankiški baigti pasakojimai, juos galima peržiūrėti daug kartų tiek per pamoką, tiek per visus mokslo metus;
  • Mažai tikėtina, kad mūsų siūlomus trumpo metražo filmus jaunimas jau bus matęs – priešingai nei vaidybinius filmus;
  • Trumpo metražo filmų rodymo teises gauti yra lengviau;
  • Vaidybinių filmų ištraukos kartais praverčia, kaip iliustracijos, tačiau mokytis baigto naratyvo trumpametražiai filmai tinka geriausiai.

Vėlesniuose žingsniuose kviesime ieškoti būdų, kaip suplanuoti mokinių pristatymus ir užtikrinti jų tarpusavio grįžtamąjį ryšį. Be to, susipažinsime su Danų kino instituto filmo analizės mokomąja medžiaga. Tikimės, kad tai įkvėps jus savarankiškai rengti filmo analizės užduotis.

Kiekviename žingsnyje paprašysime perskaityti tekstą ir/arba pažiūrėti filmą „Ties septyniolika“. Taip pat norime jus padrąsinti pasidalyti savo mintimis su kitais kurso dalyviais, kolegomis.

Kam reikalinga filmo analizė? Kaip ji atliekama?

Filmo analizė teigiamai veikia kritinį mokinių mąstymą. Jos dėka galima ženkliai pagerinti mokinių gebėjimą išsiaiškinti ir analizuoti. Be to, filmų analizės metodai yra nepakeičiami vaizdų ir vizualiųjų medijų prisotintoje kultūroje.

Filmo analizė motyvuoja atlikti įvairias kolektyvines užduotis – nuo darbo poromis iki komandinio darbo ir diskusijų klasėje. Kritinis požiūris į filmą neatsiejamas nuo pokalbio, kuris toks būtinas mokantis.

Mokykloje filmų analizė dažnai susijusi su „temomis“ – siekiama išsiaiškinti, ką filmas nori mums pasakyti viena, ar kita tema. Šiame skyriuje pateikiame filmo analizės metodą, padėsiantį mokiniams suprasti, kad ir filmo forma, ir stilius (estetika) daro įtaką filmo turiniui ir mūsų, kaip auditorijos narių, filmo recepcijai ir suvokimui.

Svarbu suprasti, kad filmo „žinutes“ ir „vertybes“ perteikia glaudi ir dinamiška „kas“ (filmo turinio) ir „kaip“ (filmo formos ir estetikos) sąveika. Puikiai veikdama, ji gilina žiūrovo asmeninį, emocinį, kūrybinį ir kultūrinį filmo pasakojimo ir žinutės patyrimą. Žinoma, šiame skyriuje pateikiamas filmo analizės būdas tėra vienas iš daugelio. Visgi, dėmesys filmo temoms, jo estetikai bei formai ugdo kritinį mąstymą, o pats analizės metodas gali būti taikomas dirbant su įvairiomis edukacinėmis skirtingo amžiaus grupėmis mokykloje. Šio metodo sėkmė priklauso nuo tinkamo pasirengimo ir planavimo.