Filmų kūrimas ir kino edukacija

Kūrybiškas žvilgsnis į filmą

Filmų kūrimas ir kino edukacija

Įvadas

Šiame skyriuje paprašysime jūsų sukurti 1 min. trukmės filmą brolių Lumière stiliumi; pirmiausia susipažinkite su jaunų žmonių kūriniais, kurie yra tarptautinės programos (vykdomos daugiau nei 25 metus) „Kinas, šimtas metų jaunystės“ (pranc. Cinéma cent ans de jeunesse) sudedamoji dalis; pagalvokite, kodėl jaunimo filmų rodymas kino teatruose yra skatintinas dalykas.

Kodėl filmų kūrimas yra itin reikšmingas kino edukacijai?

Būsimi poskyriai susiję su filmų kūrimo praktikos svarba: kaip ir kodėl integruojame kūrybines veiklas dirbdami su mokiniais? Kaip jas jungiame su „kritine“ ir „kultūrine“ kino edukacijos dimensijomis? Šiuos poskyrius paruošė Paryžiuje įsikūrusi Prancūzų sinemateka (pranc. Cinémathèque Française).

Pradėkime nuo klausimo: kodėl kino edukacijai apskritai reikalingos praktinės užduotys? Ieškodami atsakymo, remsimės vienu iš pirmųjų eksperimentinio pobūdžio projektų, kuriam jau 25 metus vadovauja Prancūzų sinemateka. Tai projektas – „Kinas, šimtas metų jaunystės“ (pranc. Cinéma cent ans de jeunesse), sukurtas 1995 m. minint pirmąjį kino šimtmetį.

„Kinas, šimtas metų jaunystės“ (santrumpa CCAJ) suteikia galimybę jaunų žmonių grupėms (nuo 6 iki 18 metų) iš įvairių pasaulio šalių įgyti unikalios kino patirties, kino pažinimą jungiant su rimtu požiūriu į filmo kūrimą ir kasmet susitelkiant ties nauju kino klausimu.

Vykdant šį projektą, mokykloje bei kitose aplinkose kasmet organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu jaunimas turi progą reguliariai dirbti su kino kūrėjais. Dirbtuvių dalyviai pakaitomis žiūri filmo ištraukas ir atlieka praktines užduotis, kreipiančias pačių mokinių sukurto trumpo metražo filmo link. Visos šios veiklos nukreipia į edukacinį eksperimentą, kuriame nuovokumo kinui ugdymas derinamas su kūrybine patirtimi.

Taigi, vėl grįžtame prie Kino edukacijos gairių ir trijų „K“ dimensijų (kūrybinės, kritinės ir kultūrinės ) sąveikos svarbos kine (nuoroda į jūsų jau turimą pdf failą).

Mūsų, CCAJ projekto atstovų, įsitikinimu, kino edukacijos veiklose, norėdami ugdyti kino nuovokumą bei saviraišką, turime sieti pokalbius apie filmus su filmų kūrimu.

Kino nuovokumo ugdymas

Kino nuovokumo ugdymas

Kūrybinė praktika suteikia mokiniams puikią progą į savo artimą aplinką pažvelgti atidžiau, pabandyti ją pamatyti ar išgirsti naujai (pvz., pavaizduotą filme) bei suvokti, kad ji gali sudominti ir kitus. Be to, kūrybinės veiklos suteikia galimybę mokiniams tapti reikšmingų istorijų subjektais. Kūrybos metu vaikai turi progą neįdomius ir įprastus dalykus paversti kažkuo nauju. Galite tai apsvarstyti, mąstydami apie priemones (lokacija, kameros rakursai, montažas ir t.t.), kurios padėtų perteikti, pavyzdžiui, atskirties jausmą.

Saviraiškos plėtra

Saviraiškos plėtra

Kūrybinė praktika leidžia mokiniams tapti aktyviais žiūrovais ir patirti pasaulį savarankiškai. Šiuo atveju patyrimas siejamas ne tik su vaizdų kūrimu – ką daro daugelis šiuolaikinių jaunų žmonių (vaizdai, kaip bendravimo priemonė ir socialinių tinklų turinys), bet ir su visų galimų kūrybinių pasirinkimų įsisąmoninimu. Kūrybiškai rinkdamiesi, mokiniai iš tiesų gilinasi ir ieško savo požiūrio taško, o kartu įgyja supratimą apie pasirinkimus, su kuriais galimai susidūrė jų mėgiamų filmų kūrėjai.

Kūrybinę praktiką visada turėtų sudaryti dvi dalys

Kūrybinę praktiką visada turėtų sudaryti dvi dalys

Individualioji veiklos dalis (arba, individualios užduotys) skatina kiekvieno mokinio asmeninį įsitraukimą į vykdomas užduotis. Tuo tarpu komandinė veikla suteikia progą mokytis bendradarbiaujant bei kuriant filmus komandoje. Manome, kad kinas nėra ir neturėtų būti įprastas ugdymo dalykas. Mokinius verta kuo anksčiau supažindinti su kino profesionalų (filmo kūrėjų, techninių darbuotojų t.t.) požiūriu, kuris, savo ruožtu, padėtų įgyti jiems meninės patirties.

Užduotis

Koks ryšys, jūsų manymu, egzistuoja tarp filmo žiūrėjimo, jo analizės ir kūrimo? Ar esate taikę praktines veiklas savo užsiėmimuose? Jei taip, kokie buvo jų tikslai ir rezultatai? Pasidalinkite savo idėjomis žemiau esančioje užrašinėje.

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą