Kino edukacija: bendras vaizdas

Šiame skyriuje apžvelgsime, kaip vykdoma kino edukacija įvairiuose kontekstuose: pradedant festivaliais, baigiant kino klubais.

Skyrius „Kino edukacija: bendras vaizdas” padalintas į tris dalis:
Filmų rodymas mokykloje

Filmų rodymas mokykloje

Šiame poskyryje aptarsime iššūkius, su kuriais gali tekti susidurti rodant filmus mokykloje: autorių teisės, filmų atrankos ir prieinamumo klasėje klausimai, edukacijos poreikius atitinkančio filmų katalogo sudarymas.

Tęsti

Kino teatrai, archyvai ir festivaliai

Kino teatrai, archyvai ir festivaliai

Šioje dalyje apsvarstysime už mokyklos ribų esančių institucijų ir renginių edukacinį potencialą, o taip pat – kino teatrų, kino festivalių ir kino archyvų indėlį į kino edukacijos plėtrą.

Tęsti

Prieš pereidami prie vertinimo ir poveikio, apžvelgsime strategijų (vietinės, nacionalinės ir tarptautinės) kūrimo būdus, kuriais siekiama sudaryti tinkamas sąlygas kino edukacijai įgyvendinti. Taip pat aptarsime, kaip galima pasinaudoti strategijomis, norint informuoti bei įtikinti valdžios institucijas kino edukacijos verte bei teikiama nauda.

Nacionalinės strategijos, struktūros ir modeliai

Prieš pereidami prie vertinimo ir poveikio, apžvelgsime strategijų (vietinės, nacionalinės ir tarptautinės) kūrimo būdus, kuriais siekiama sudaryti tinkamas sąlygas kino edukacijai įgyvendinti. Taip pat aptarsime, kaip galima pasinaudoti strategijomis, norint informuoti bei įtikinti valdžios institucijas kino edukacijos verte bei teikiama nauda.

Tęsti