Kritinės ir kūrybinės dimensijų sąveika

Įvairūs kūrybinio darbo metodai kino edukacijos srityje remiasi filmo žiūrėjimo ir kūrimo sąsaja.

Kritiška ir kūrybiška

Nuo pradžios iki galo atliktas kūrybinis darbas jauniems žmonėms gali tapti atradimų kupina patirtimi. Neretai tai sukuria glaudesnį santykį tarp jaunų žmonių ir jų mylimų filmų, nes kūryba išryškina procesus, su kuriais susiduria visi kino kūrėjai. Ilgalaikė praktinė veikla padeda mokiniams suprasti, kad jiems, kaip ir profesionaliems filmų kūrėjams, negali visada viskas pavykti. Svarbu, kad mokiniai turėtų erdvės ir laiko tobulėti kaip filmų kūrėjai bei pažvelgti į savo kūrinius bendraamžių kūrybos kontekste.

Taigi, santykis tarp žiūrėjimo ir kūrimo nepaprastai svarbus.

Kurdami filmus savo nuožiūra, mokiniai retai kada susimąsto, kaip jie galėtų panaudoti skirtingus planus ir montažo ritmą žiūrovui sudominti ar įtampai auginti. Dažniausiai kameros priartinimo-nutolinimo (angl. zoom) mygtukas arba perėjimo (angl. transition) efektai montažo programoje būna vieninteliai, kuriais jie bando vizualiai pagyvinti istoriją. Tai rodo, kad aklas pasikliovimas technologijomis, o ne vizualus mąstymas, yra vienintelis jų estetinės raiškos būdas.

Jei norime išplėsti galimybes, t.y. kūrybiškai panaudoti klasėje prieinamas technologijas, pirmiausia turime apmąstyti kertinius komunikacijos principus, slypinčius komunikacijos medijoje, ir tik tada naudotis technologijomis. Juk pirmiausia mintyse kyla žodis, tik po to imamės rašiklio; mintis atsiranda pirmiau, nei istorija; įdėmus įsižiūrėjimas – pirmiau, nei teptukas; ketinimas – pirmiau, nei planavimas. Idėja, ketinimas, pasirinkimas, sprendimas ilgainiui išsivysto į tai, ką skaitome popieriaus lape, ar matome ekrane. Visada egzistuoja mus, kaip kūrėjus, motyvuojantys veiksniai – nesvarbu, ką kurtume: eilėraštį, pasakojimą, esė, ar filmą.

Komunikacija

Ką aš noriu paskelbti? Kodėl aš noriu paskelbti šią idėją? Kaip aš noriu ją paviešinti? Kodėl renkuosi šį kadrą (žodį) savo sprendimui perteikti?

Kaip jau užsiminta anksčiau, pagrindiniai mūsų kūrybinio darbo tikslai turėtų būti:

  • ugdyti kino kalbos ir filmo pasakojimo supratimą tiek teoriniame, tiek praktiniame lygmenyje;
  • tyrinėti ir eksperimentuoti su filmo kūrimo technikomis ir procesais;
  • kurti tekstus, kuriuose atsispindėtų supratimas, kaip filmo technikos gali būti naudojamos prasmei sukurti.

Vienas iš būdų apibendrinti šį poskyrį būtų išreikšti norą, kad mūsų mokiniai būtų kritiškai kūrybingi ir kūrybingai kritiški, kad žiūrėdami filmus galėtų tyrinėti kūrybinį procesą.

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą