Žiūrėjimas ir kūrimas pakaitomis

Deja, filmų žiūrėjimas ir jų kūrimas dažnai vis dar vertinami kaip atskiros, tarpusavyje nesusijusios veiklos. Tačiau filmo žiūrėjimas pramaišiui su filmo kūrimo užduotimis papildo ir paįvairina kiekvieną iš šių praktinių veiklų – ypač vertinant iš ilgalaikės perspektyvos.

Žiūrėjimas ir kūrimas

Filmo ištraukos padeda suprasti pasirinktos temos iššūkius, tuo tarpu praktinės užduotys padeda mokiniams suvokti kylančias problemas ir galimus sprendimų būdus. Po praktinių užduočių mokiniai vėl gali žiūrėti ištraukas – bet jau išmanydami praktinę dalį. Filmų ištraukos tikrai yra be galo vertinga pedagoginė priemonė.

old_films

Ištraukos neretai sužadina norą pamatyti visą filmą ir leidžia staiga įžengti į kino pasaulius, nutolusius nuo mokinių kasdienybės (pvz., autoriniai filmai, „seni filmai“, nespalvotas kinas ir pan.). Sėkmingai parinktos ištraukos kaip mat sužadina mokinių emocijas.

pedagony_of_attention

Ištraukos suteikia progą susitelkti ties konkrečiu reiškiniu. Tikime „dėmesio pedagogika“, kuri skatina mokinius atidžiai stebėti fragmentą ir po to jį nupasakoti. Lyginant kelis tos pačios scenos pastatymus, užsimezga mokinių ir suaugusiųjų pokalbis. Pasirinkdami parametrą, įgyjame konkretų žiūros tašką (tai ypač pasakytina apie filmus, kurie nepatenka tarp jaunimo žiūrimiausiųjų). Aktyviais žiūrovais tampame tada, kai ieškome kažko konkretaus.

different_aesthetic_approaches

Ištraukos motyvuoja tiek patyrusius praktikus (kaip kad mokytojai), tiek mokinius. Jose atsispindintys skirtingi estetinės raiškos būdai, jų konfrontacija skatina pereiti prie praktikos. Ištraukos atveria naujas perspektyvas – kitokias nei įprasti dominuojantys vaizdai. Jų paskirtis – ne tapti mėgdžiojamais pavyzdžiais, bet paskatinti mokinius orientuotis įvairovėje ir savarankiškai rinktis. Tai mokinius padrąsina, ugdo jų ryžtą.

Skatinamoji pedagogika:

„CCAJ dirbtuvių metu sukurtų filmų peržiūros padeda suprasti, su kokiu neįtikėtinu susidomėjimu ir sumanumu mokiniai įsisavino tam tikras matytas filmų ištraukas. Ištraukos jiems suteikia galimybę kvestionuoti savo pačių skonį ir įsitraukimą į matomus dalykus, o kartu skatina pagalvoti apie savo filmų kūrimo praktiką. Ši veikla netampa abejingu ir neapgalvotu modelio kopijavimu. Mes išties esame pačioje kūrybos akto šerdyje“. Alain’as Bergala

Užduotis

Pažiūrėkite CCAJ dirbtuvių metu sukurtą filmą, kurio tema – „Spalva kine“. Filme išgirsite dirbtuvėse dalyvavusio mokytojo ir kino kūrėjo komentarą apie tai, kaip jų mokiniams sekėsi kurti filmą, atsižvelgiant į kino klausimą ir žaidimo taisykles.

Savo mintis užrašykite žemiau esančiame laukelyje, o pabaigę – išsaugokite jas užrašinėje.

Išsaugoti užrašinėje

„ĮSIPAREIGOJIMAS“

Kviečiame jus pasižiūrėti prancūzų paauglių sukurto filmo pilną versiją.

Mano užrašinė

Norėdami pasižymėti atsakymus į klausimus ar savo įžvalgas, kylančias tyrinėjant šį gidą, galite naudotis užrašine.

Atidaryti užrašinę

Jei prieš rašydami pastabas norėtumėte įterpti skyriaus pavadinimą kaip nuorodą, pasinaudokite „žymos“ funkcija.

Užrašinės pastabas galite nusikopijuoti, parsisiųsti arba išsiųsti sau el. paštu, kad prireikus galėtumėte juos rasti.

ŽYMOS KOPIJUOTI ATSISIųSTI SIųSTI ELEKTRONINį LAIšKą