Kokkuvõte

Lõppevas peatükis tutvusime mõningate analüütiliste käsitlustega. Vaatasime, nautisime ja kajastasime suurepärast lühifilmi pealkirjaga „Seitsmeteistkümne piir“ ning püüdsime lähemalt uurida, kuidas see kasutab filmikeelt ja tehnilisi vahendeid teema või ideekogumi esitlemiseks ning meis lausa füüsilise hirmureaktsiooni tekitamiseks.

Kokkuvõte

Viimastes alapeatükkides nägid, kuidas praktiline töö (filmitegemine) võib kaasa aidata filmikunstist parema arusaamise omandamisele. Järgmine peatükk ongi pühendatud sellele teemale.

Abimaterjalina oleme peatüki lõppu lisanud kolm allalaaditavat faili, mis on mõeldud lisalugemiseks teemasid ja filmi vormi puudutavate osade juurde – loodetavasti on neist kasu.

Ülesanne

Nüüd võib olla hea aeg esimestele peatükkidele tagasi vaadata. Kuidas leidsid kriitilistes käsitlustes kujutamist seal vaadeldud põhimõisted? Kas filmikriitikale võib ka kuidagi teisiti läheneda?

Lõpetuseks vaatame veel kord filmi „Seitsmeteistkümne piir“. Vasta uuesti alljärgnevatele küsimustele ja võrdle seekordseid vastuseid varasematega. Kas ja mille poolest need erinevad? Mida sa selle peatüki käigus uut teada said?

  • Vaata filmi „Seitsmeteistkümne piir“.
  • Mõtle, millele tuleb filmi narratiivi ja teemasid käsitledes eelkõige tähelepanu pöörata.
  • Arutle teiste osalejatega oma tähelepanekute üle filmi analüüsimisel.
  • Paku välja 1–2 küsimust oma valitud filmi narratiivi ja teemade kohta.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI