Dokumentaalfilmide analüüs

Lühi- ja täispikkade mängufilmide analüüsivõtete kõrval tuleks meie arvates eraldi peatuda ka dokumentaafilmide analüüsikäsitlustel.

Kuigi paljuski on need esimestega sarnased (keskendudes helile, kadreeringule jne), tuleb dokumentaalfilmide puhul silmas pidada ka mõningaid eripärasid.

Dokumentaalfilmide analüüs

Esseefilmid

Uurime, kuidas jutustada lugu lühidokumentaali formaadis, vaadeldes lähemalt üht näidet paljude võimalike seast. „Portreepäev“ on üks paljudest esseefilmiks nimetatavatest dokumentaalfilmidest, kus publiku tähelepanu köitev peategelane puudub sootuks.

Viimane on nn tegelaskujukeskse loo edasiviiv jõud. Tegelaskujukeskne dokumentaalfilm loob narratiivi mõne konkreetse inimese elujuhtumistest, teda ootavatest väljakutsetest ja nende ületamisest, järgides paljusid mängufilmidele omaseid reegleid.

Portreepäev

Aga mis selles filmis toimub? Siin on lugu hoopis teisiti üles ehitatud.
Vaata filmi ja püüa leida vastus järgmistele küsimustele:

 • Millised on filmi põhiosad, mis süžeed struktureerivad?
 • Kui palju neid on ja mis rolli neist igaüks täidab?
 • Kui kaua need ligikaudu kestavad? Kas leiad mõne analoogia?
 • Milliseid kaadreid ja millist materjali neis kasutatakse? Mis tundeid need äratavad?

Teisisõnu:

 • Kuidas film algab ja kuidas lõpeb?
 • Mis filmis juhtub?
 • Mida me teame ja mida tahaksime veel teada saada?
 • Mida pealkirjast aimata võib? Milliseid ootusi see tekitab?
 • Kes on peategelased ja mis on nende roll?
 • Milliseid helisid me filmis kuuleme ja kuidas need omavahel suhestuvad?
 • Kas nad toetavad lugu? Kui jah, siis kuidas?
 • Mis on filmimuusika ja loomulike helide otstarve?

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI