Veel mõtteid praktika teemal

See on praktikapeatüki viimane osa. Lõpetuseks ei tahtnud me välja pakkuda kindlalt toimivaid valemeid, vaid jagada sinuga mõtisklusi ja meetodeid, mis on inspireeritud meie kogemusest programmi „Cinema, cent ans de jeunesse“ töötubades ja mida loodetavasti saab kohaldada eri oludele. Seejärel võid tutvuda vajaminevate vahendite ja teiste tegijate kogemustega (näiteks veebis) ning asuda ise eksperimente korraldama.

Mõtteid praktika teemal

Teeme kokkuvõte asjadest, mida me õpilastega filmitegemist praktiseerides oluliseks peame.

  • Vii õpilased koolimajast välja ja filmi nendega maailma – arenda õpilaste tundlikkust ja silmateravust tuttava ümbruse suhtes, enne kui nad hakkavad lugusid jutustama.
  • Vali lähtekoht, mõni filmikunstiga seotud küsimus („Varjul/nähtav“, „Tõsielu/lavastus“, „Pikk võte“ vms), et juhtida õppetegevust kindlakäeliselt, hoolikalt ja samal ajal üllatavalt, stimuleerivalt – nii õpilaste kui ka enda huvides.
  • Otsi filmikatkendeid, mis annaksid tunnistust kunstiliste väljendusviiside mitmekesisusest. Kõrvuta ja võrdle neid, loo seoseid ja õpi neist rääkima nii filmivaatamise kui ka praktiliste harjutuste kontekstis.
  • Pühenda aega töötubades tehtud harjutuste ja filmide ühisele vaatamisele: pea meeles, et tähtis on teekond, mitte lõpptulemus. Protsess on edukas juhul, kui osalejad saavad oma arengut kõrvalt vaadata.
  • Püüa õpilaste (ja enda) tööd teistes harjutustes või filmides saavutatu suhtes võimalikult hästi perspektiivi seada.
  • Ära kunagi unusta, et kollektiivne töötuba (ja üheskoos tegema õppimine) ei tohi pärssida kogemuse isiklikku ja tundmuslikku mõõdet.
  • Ära karda, sest riskide võtmine on suur pedagoogiline voorus: filmikunsti avastamine on loominguline elamus, mis seab õpetaja positsiooni kahtluse alla, nõudes täiskasvanutelt isiklikumat laadi pühendumist. See pole õpetamine, see on kokkupõrge, kogemus.

Ülesanne

Filmitegemine on isiklik kogemus, mis jätab asjaosalistesse oma jälje. Vaata alltoodud intervjuusid kunagise õpikoja õpilase ning filmiharidusega seotud õpetajate ja filmitegijatega.

Kas sul on sarnaseid kogemusi või märkusi seoses sinu või sinu õpilaste kogemustega filmiõppe vallas?

Kirjuta oma mõtted allolevasse kasti ja salvesta need hiljem oma märkmikku.

Salvesta märkmikku

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI