Filmihariduse õpiväljundid

Millised on filmihariduse peamised õpiväljundid? Milliseid hüvesid filmiharidus pakub? Vaatame alustuseks mõningaid „Filmiõpperaamistiku“ tähelepanekuid.

Õpiväljundid

Raamistikus loetletud filmihariduse võimalikud õpiväljundid


1. Kriitilised mõtlejad

1. Kriitilised mõtlejad


2. Tundlikud kaastöötajad

2. Tundlikud kaastöötajad


3. Enesekindlad avastajad

3. Enesekindlad avastajad


4. Teadlikud osalised

4. Teadlikud osalised


5. Väljendusrikkad inimesed

5. Väljendusrikkad inimesed


6. Analüüsivad praktikud

6. Analüüsivad praktikud


7. Iseseisvad õppijad

7. Iseseisvad õppijad


8. Kaasatud kodanikud

8. Kaasatud kodanikud


9. Tundlikud vaatajad

9. Tundlikud vaatajad

Peame mõtlema sellele, millised õpiväljundid on omased just filmiharidusele. Mis on see, mida suudab pakkuda ainult filmiharidus ja mitte ükski teine kogemus või õppeaine? Vaata uuesti ülalpool loetletud võimalikke õpiväljundeid. Kui paljusid neist saab laiendada teistele õppeainetele, nagu näiteks draama, muusika, ajalugu või kunstiõpetus?

Mis teeb filmiharidusest eraldiseisva ja erilise õppeaine?

Menis Theodoridis

Kreekas filmihariduse valdkonnas tegutsev Menis Theodoridis on välja pakkunud järgmised filmihariduse võimalikud õpiväljundid.

 1. Oskus vaadata filmi kriitiliselt, väljendades oma isiklikku arvamust ja arutledes filmi sisu, struktuuri ja audiovisuaalse keele kasutuse üle. Oskus oma arvamust teistega jagada ning filmist toodud näidetega toetada.
 2. Oskus oma mõtteid ja tundeid etteantud teemal loominguliselt väljendada, kasutades selleks audiovisuaalse tekstina struktureeritud pilte ja helisid, mida publikule esitatakse. Selle tegevuse mõju hindamiseks tuleb analüüsida lõpptulemuseks olevat filmi, võttes arvesse ainult need elemendid, mille puhul on näha arengut seatud eesmärkide suunas, näiteks:
  • asjakohasus etteantud teema suhtes
  • filmi struktuur
  • audiovisuaalsete argumentide selgus
  • loovus ja originaalsus audiovisuaalse keele kasutamisel
 3. Õpilaste üldine teadlikkus filmikogemust iseloomustavatest mõistetest. (Menis Theodoridis, „Ettepanekuid audiovisuaalhariduse projektide mõju hindamisel“, 2020)

Menise käsiraamatu saab täismahus alla laadida siit.

Ülesanne

Kas nõustud Menise pakutud õpiväljunditega?
Kas tuleb pähe veel midagi, mida suudab pakkuda ainult filmiharidus?

Kirjuta oma mõtted allolevasse märkmikku.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI