Mis on film?

Enne filmihariduse eri käsitluste vaatlemist tasub veidi mõelda selle üle, mida me filmi mõistega õieti silmas peame. Pealtnäha on tähendus igati ühemõtteline. Kuid allolev video näitab, kui lai see määratlus õigupoolest on ning kui tähtis on küsida ka lastelt ja noortelt, mis film nende meelest on. Mis neile kõigepealt pähe tuleb, kui neilt küsida, mis on film? Milliseid filme nad – kus ja kellega – koos vaatavad ning millist rõõmu sellest saavad?

Mis on film?

Film võib olla nii uusim kassahitt kui ka väärtfilmina tunnustatud linateos. Martin Scorsese lõi hiljuti laineid väitega, et Marveli koomiksifilmid pole „tõeline kino”. Kas filmi tuleb vaadata kinos või on film ka see, mida jälgime sülearvutist või pihuseadmest voogedastuse teel? Kas film peab jutustama lugu? Kas film on kunstiteos? Kui jah, siis kuidas määratleda seda, mis on kunst? Ja siis on veel filmi sünonüümid: „filmikunst“ tähendab üht, „kino“ all aga mõeldakse juba midagi muud. Osades ingliskeelsetes riikides on püütud neutraalse terminina juurutada sõnapaari moving image ehk „liikuv pilt“. Ja teistes keeltes on veel omad nimetused!

Ettekujutus sellest, mis on film, milliseks film tulevikus kujuneb ja milline film ekraanil välja näeb, on viimase saja aasta jooksul drastiliselt muutunud – vahel käsikäes uue tehnoloogiaga, vahel poolkogemata. 3D-filmid on püüdnud viimased 70 aastat tuult tiibadesse saada, samas kui mobiiltelefoniga filmimine on viinud ootamatult filmide ülesvõtmisele püstises portreeformaadis (mille peale paljud filmifanaatikud nina kirtsutavad!). Niisiis pole muutunud mitte ainult viis, kuidas me filmi vaatame, vaid ka see, kuidas filme luuakse ja levitatakse.

Filmil pole seega üht kindlat tähendust, vaid terve rida võimalusi, avaldumisvorme ja tarbimisviise.

Ülesanne

Filme on hariduse andmisel kasutatud alates 1930. aastatest. Filmid – näiteks näidendi või romaani ekraniseeringud, dokumentaalfilmid ja ajaloolistel sündmustel või ühiskondlikel teemadel põhinevad mängufilmid – on olnud õppetöös kasutusel illustreerimaks omandatavat materjali.
Kuid kas seda saab nimetada filmihariduseks?

Meie arvates on oluline eristada filmide kasutamist õppevahendina eri ainete õpetamisel ja filmikunsti enda õpetamist. Esimene keskendub ainult filmi sisule, sageli seda enesestmõistetavana võttes ja küsimusi esitamata.
Mis on siis filmiharidus?

Vaata mõlemat videot ja märgi üles kõik, mis noorte sõnavõttude juures üllatab.
Kuivõrd erinevad nende kogemused sinu omadest?
Kirjuta vastused allolevasse märkmikku.

Salvesta märkmikku

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI