Milleks meile filmiharidus:
Eesmärgid

Määratluste osas vaatlesime filmihariduse määratlusi. Kuid mis eesmärgil filmiharidust pakutakse?

Eesmärgid

Filmihariduse eesmärgid

Aastal 2019 uuris projekti „Filmiharidus – raamistiku mõjulepääs“ töörühm 60 organisatsioonilt üle Euroopa, millistest eesmärkidest nad filmihariduse pakkumisel lähtuvad. Andsime neile võimalike eesmärkide loetelu ja palusime need tähtsuse järjekorda seada. Tulemused on ära toodud kõrvalolevas graafikus.


Ülesanne

Kas graafikus esitatud tulemused on üllatavad? Millised kaks teemat valiksid sina filmihariduse kõige olulisemateks tahkudeks ja miks? Uuringu kohta saad lähemalt lugeda siit.

Täpsemalt saab lugeda 2013. aasta artiklist „Filmipädevus“, mis kajastab filmipädevuse kohta tehtud uuringu tulemusi. Võid mõelda, kas vahepealsetel aastatel on filmihariduse eesmärki hakatud teisiti mõtestama.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI