Filmihariduse määratlus

Miks peaksime filmiõppega pead vaevama?

See oluline küsimus on ajendanud rühma kirglikke filmiinimesi üle terve Euroopa looma õppesuuna, mis aitaks sellele vastata.

Filmihariduse määratlus

Filmihariduse tutvustus

Oleme loonud selle õppeaine aitamaks inimestel mõista, mis filmiharidus on ning miks ja kuidas sellega tegeleda. Õppeaine on osa Loova Euroopa programmi rahastatud projektist „Filmiharidus – raamistiku mõjulepääs“, mille eesmärk on edendada filmikunsti mõtestamist ja väärtustamist. Projekt kasvas omakorda välja varasemast tööst Euroopa filmiõpperaamistiku loomisel. Õppetöös kasutatakse paljusid sellest raamistikust pärit ideid, määratlusi ja põhimõtteid koos näidetega kogu Euroopast.

Keskendume filmiharidusele peaaegu eranditult riikliku haridussüsteemi raames, mis kaasab lapsi vanuses 3–18.

Allpool toodud lühifilm võtab kokku (loodetavasti humoorikalt!) mõned filmikunsti ja vaatajaskonna kohta käivad levinud klišeed ja oletused ning kirjeldab tööd, mille filmihariduse rajajad enda õlule võtavad. Järgneb link kaadritaguse teksti üleskirjutusele.

Ülesanne

Esimene ülesanne on filmi vaadata ja mõelda, kas meenub teisigi filme, mis aitaksid filmiharidust mõtestada. Pärast lühifilmi vaatamist pane allpool asuvasse märkmikku kirja oma esmased mõtted.

Selle võimalusega (mis on saadaval kogu õppematerjalis) tutvumiseks loe kõigepealt läbi need juhised.

Salvesta märkmikku

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI