Hindamine ja mõju

Kuidas otsustada, kas tegevus, projekt või õppekava avaldab mõju ja toob kasu.

Hindamine ja mõju

„Mõju“ lummuses

„Mõju“ on iga valdkonna aktivistide ja poliitikakujundajate jaoks just kui võlusõna. Enamasti peetakse silmas tugevat, nähtavat ja vahetut toimet. Ehkki mõju mõiste on ka hariduses laialdaselt kasutusel, tuleks sellega olla ettevaatlik, eriti kunsti ja humanitaaria vallas. Nendes õppeainetes omandatu on harva nähtav või kohe ilmnev ning õppetulemuse „tugevust“ saab hinnata mitmeti, olenevalt hindamise eesmärkidest.

Haridusfilosoofia on viimasel kahel kümnendil soosinud hariduse kohta „kõva“, kvantitatiivse teabe tootmist, eriti seoses üha rohkemate arvandmete kogumisega haridustulemuste kohta 30 riigis OECD rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi PISA raames.

Cary Bazalgette

Filmihariduse valdkonna juhtiv mõtleja Cary Bazalgette käsitles mõju küsimust 2009. aastal Šotimaa kinoagentuuri Scottish Screen (nüüdseks ühinenud organisatsiooniga Creative Scotland) tellitud küsitluses filmihariduse uuringute kohta. Ta hoiatab kiusatuse eest kujutleda, et mis tahes haridustegevus võib toimida võluvitsana ehk lihtsa, igas kontekstis sobiva lahendusena.

Dylan Wiliam

Nagu märgib teine haridusteadlane Dylan Wiliam: „Hariduses toimib iga asi kusagil ja ükski asi ei toimi kõikjal.“ Siit tuleneb filmiõpetajate, poliitikakujundajate ja koolitajate probleem – suur konkurents hariduskeskkonnas survestab meid kõiki filmihariduse väärtust tõestama. Miks peaks valitsus kulutama raha filmiharidusele, kui ta võiks investeerida hoopis spordi-, kodaniku-, rahandus- või mõnda muusse haridusse?

Filmihariduse määratluse peatükis käsitlesime filmihariduse eesmärke ja argumente, mida saame filmihariduse edendamiseks kasutada. Kuid filmi väärtuse tõestamine on keeruline ja võib-olla koguni ebamõistlik, kui paljusid muid tegevusi peetaks väärtuslikuks ilma tõestust küsimatagi.

Ülesanne

Cary Bazalgette’i täieliku aruande „Filmihariduse mõjud“ saab alla laadida siit. Aruande kokkuvõttes (lk 3) kirjeldab ta filmihariduse seitset üldist mõju. Täida alloleval Padleti tahvlil ankeet, hinnates viit väidet.

Nüüd kirjuta märkmikku, milline mõju on sinu arvates kõige olulisem. Ja kuidas saaksime sinu arvates otsustada, kas sellest on ikka kasu?

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI