Vaatamine ja tegemine – vaheldumisi

Kahjuks on filmide vaatamine ja nende tegemine sageli väga erinevad tegevused, mida käsitletakse teineteisest eraldi. Filmide vaatamist ja tegemist vaheldades tekib aga dünaamiline ja mõlemat tegevust rikastav suhe – seda eriti pikas plaanis.

Vaatamine ja tegemine

Filmikatkendid aitavad mõista valitud teemaga seonduvaid väljakutseid, praktilised harjutused aga teevad õpilased teadlikuks filmitegemisega kaasnevatest valikutest ja probleemidest. Nii on nad katkendite juurde tagasi pöördudes varustatud praktilise kogemuse kaudu omandatud teadlikkusega. Filmikatkendid on väärtuslik pedagoogiline tööriist.

old_films

Sageli tekitavad need soovi näha tervet filmi ja suudavad oma kaugete kinematograafiliste universumitega (autorifilmid, „vanaaegsed filmid“, mustvalged filmid jne) õpilasi hetkega vapustada. Hästi valitud katkendid äratavad õpilastes silmapilkselt emotsioone.

pedagony_of_attention

Need võimaldavad keskenduda ühele asjale korraga. Me usume tähelepanu pedagoogikasse, mis teeb õpilased vaadatava filmilõigu suhtes valvsaks ja võimaldab seda hiljem kirjeldada. Sama olukorra erinevate kujutamisviiside võrdlemine äratab noorte ja täiskasvanute vahel arutelu. Kindlatele parameetritele (või reeglitele ja piirangutele) keskendumine annab ka võtme filmide vaatamiseks, aidates tähelepanu suunata (ja vaadata isegi neid filme, mis muidu huvi ei pakuks). Aktiivsed vaatajad saavad meist siis, kui keskendume millelegi konkreetsele.

different_aesthetic_approaches

Need ergutavad nii kogenud asjatundjaid, nagu näiteks õpetajaid, kui ka õpilasi. Erinevate esteetiliste kujutamisviiside kõrvutus on eriti inspireeriv just praktikale ülemineku ajal. Katkendid avavad uusi väljavaateid, mis erinevad tavalistest peavoolus tiirlevatest kujunditest. Need ei toimi matkimiseks etteantud mallidena, vaid mitmekesistena kutsuvad õpilasi oma eelistusi teadvustama, valikuid tegema. See annab neile julgust riske võtta.

See on viljastav pedagoogika:

„Need filmid (CCAJ-i töötubades valminud õpilasfilmid) annavad tunnistust uskumatust innust ja nutikusest, millega õpilased on vaadatud filmikatkendid omaks võtnud. Katkendid võimaldavad neil seada kahtluse alla oma maitse ja sisseelamisvõime, suunates nende mõtted samas tagasi omaenda loometegevuse juurde. Me oleme kaugel tuimast ja ükskõiksest järeletegemisest. Õigupoolest oleme me loomeakti südames.“ Alain Bergala.

Ülesanne

Vaata järgmist CCAJ-i töötoas teemal „Värv kinos“ valminud filmi. Film sisaldab õpikojas tegutsenud õpetaja ja filmitegija kommentaare: mõlemad analüüsivad tagantjärele seda, kuidas toimus filmi tegemine etteantud teemat ja mängureegleid järgides.

Mõtiskle nende küsimuste üle ja kirjuta vastused allolevasse kasti. Hiljem salvesta need oma märkmikku.

Salvesta märkmikku

„Pühendumus“

Nüüd kutsume sind vaatama prantsuse noorte tehtud filmi täies mahus.

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI