Ühelt eakaaslaselt teisele – kui filme valivad noored

Õppekava sisu üle otsustavad tavaliselt täiskasvanud – õpetajad, haridustöötajad ja õppekava koostajad. Õpetajatel on oluline roll usaldusväärsete teejuhtidena, kes tutvustavad lastele ja noortele uut ning vahel ka väljakutset pakkuvat materjali. Ent leidub mõjukaid argumente ka selle poolt, miks tuleks lasta lastel ja noortel oma valikuid ise suunata – nii filmiõppes kui ka muus õppetöös.

Ühelt eakaaslaselt teisele

Allolev video koondab Šotimaal Glasgowʼ filmiteatris töötanud veidi vanemate, 18–20-aastaste noorte arvamused ja seisukohad. Rühm koosneb noortest programmijuhtidest, kes valivad eakaaslastele näitamiseks filme ja korraldavad üritusi.

Ehkki sel rühmal ei ole filmide õppekavasse lisamise või klassiruumis näitamise osas vastutust, lähtub ka nende tegevus põhimõttest, et õppija (või osaleja) on otseselt seotud oma õppeprojektide ja -tegevuse kujundamisega.

Ülesanne

Vaata allolevat videot, pöörates erilist tähelepanu stoppkaadritele. Kas oskad oletada, mis laadi üritusi nad korraldavad?

Mis sa arvad, kuidas nad ürituste programmi kokku panevad?
Mida nad selle käigus õpivad?

Kirjuta oma mõtted allolevasse märkmikku.

Salvesta märkmikku

Minu märkmik

Kirjuta märkmikku oma mõtted ja õppepeatükkides esitatud küsimuste ja ülesannete vastused.

Ava märkmik

Enne märkmete kirjapanemist klõpsa „Tähista“ ja lisa viitena alapeatüki pealkiri.

Tehtud märkmeid saab hilisemaks kasutamiseks kopeerida, alla laadida või oma e-posti aadressile saata.

TäHISTA KOPEERI LAADI ALLA SAADA E-KIRI